Grondslagen

De N-BB (Nieuw-Brabantse Belangen) is de politieke vertolking van de Brabantse Beweging en ze verdedigt op het politieke forum de eisen van die Brabantse Beweging, zoals ondermeer het zelfbestuur, de republiek, de democratie, de solidariteit en de internationale samenwerking. Het zelfbeschikkingsrecht, los van Vlaamse inmenging, is de belangrijkste drijfveer van de partij. 

De partij is een internationalistische partij met wortels in Brabant, een instrument voor een emancipatorische politiek van nationale en culturele diversiteit in Brabant. Dit betekent dat de partij met haar politieke actie ervoor wil zorgen dat culturele diversiteit bepalend worden voor de inrichting en het bestuur van de regio.

Hoewel wij de historische rol van de hertogen van Brabant in de ontvoogding van Brabant erkennen streven we nu voor een republiek als staatsvorm waarbij de regio slechts een structuur is en op grond van het zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt is aan de democratische besluitvorming en diversiteit van haar bewoners.

De overheid dient de belangen van de bevolking en niet omgekeerd.  De partij is tevens een links-internationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de nadruk legt op samenwerking en solidariteit over culturele, nationale en religieuze grenzen heen. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, zijn dynamisch en dus aan verandering onderhevig. Ze kunnen in die zin gerespecteerd worden voor zover ze niet strijdig zijn met het algemeen belang, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Universele Principe van samenwerking en solidariteit.

STOP de verVlaamsing van het avondland.  Vlaanderen is een kunstmatig land dat pas ontstaan is door de vorming van België. Wij kunnen niet langer met lede ogen aanzien hoe de verVlaamsing van Brabant zich alsmaar verder zet en daarom stichten we een nieuwe beweging. De N-BB, de Nieuw-Brabantse Belangen.

Met de N-BB ijveren we voor de onafhankelijkheid van Groot-Brabant en het terug invoeren van de grenzen van 1350. Een beweging die genoeg heeft van de Vlamse klei moraal die fiere Brabanders opgedrongen wordt door de nationalistische elitaire media en hun bevriende Cultuur nationalistische politieke vriendjes.  Zo vinden ze het maar normaal dat het koeternederlands, ook wel het vloms genoemd, dat in het oude Vlaanderen gesproken wordt steeds maar ondertitelt wordt op de VRT.

De Vlamse radio televisie die nota Bene uitzend vanuit Brussel, een Brabantse stad bij uitstek. Ze weigeren zich te integreren en verwachten die ondertitels in plaats van dat ze Onze taal leren. Hoog tijd trouwens dat we de VRT terug omvormen tot de BRT, de Brabantse Radio Televisie.

We hebben gezien wat er met Gent gebeurde, waarbij de stad overrompeld werd door West Vlamingen en die langzaam die stad hebben overgenomen. Dat willen wij niet in Brabant.

Ook in onze eigen Brabantse steden als bijvoorbeeld Antwerpen zien we ontoelaatbare infiltratie door ingeweken oproerkraaiers vermomd als politici, de uit Brugge geëmigreerde Filip De Winter bijvoorbeeld, die ons hun Vlaamsche normen en waarden die de onze niet zijn komen opdringen.  

Genoeg is genoeg,stop de verVlaamsing

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: