Grondslagen

GRONDSLAGEN

De N-BB (Nieuw-Brabantse Belangen) is de politieke vertolking van de Brabantse Beweging en ze verdedigt op het politieke forum de eisen van die Brabantse Beweging, zoals ondermeer het zelfbestuur, de republiek, de democratie, de solidariteit en de internationale samenwerking. Het zelfbeschikkingsrecht, los van Vlaamse inmenging, is de belangrijkste drijfveer van de partij.

De partij is een internationalistische partij met wortels in Brabant, een instrument voor een emancipatorische politiek van nationale en culturele diversiteit in Brabant. Dit betekent dat de partij met haar politieke actie ervoor wil zorgen dat culturele diversiteit bepalend worden voor de inrichting en het bestuur van de regio. Hoewel wij de historische rol van de hertogen van Brabant in de ontvoogding van Brabant erkennen streven we nu voor een republiek als staatsvorm waarbij de regio slechts een structuur is en op grond van het zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt is aan de democratische besluitvorming en diversiteit van haar bewoners. De overheid dient de belangen van de bevolking en niet omgekeerd.

De partij is tevens een links-internationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de nadruk legt op samenwerking en solidariteit over culturele, nationale en religieuze grenzen heen. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, zijn dynamisch en dus aan verandering onderhevig. Ze kunnen in die zin gerespecteerd worden voor zover ze niet strijdig zijn met het algemeen belang, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Universele Principe van samenwerking en solidariteit..

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: