Het Haagstuk.

Fitnescentra gaan terug open, bioscopen zijn open. Sterker nog de eerste speeldagen van het nieuwe voetbalseizoen zullen worden uitgezonden in bioscopen. Vliegtuigen vliegen terug af en aan. De solden gaan door. Echter één sector wordt aan zijn lot overgelaten en mag nog steeds niets doen: de culturele sector.Nee de culturele sector moet gesloten blijven want mensen die bijvoorbeeld naar het theater gaan zouden na een voorstelling wel eens kunnen blijven napraten.
Napraten, werkelijk de meest debiele non-argumenten worden bovengehaald om de cultuur sector gesloten te houden. Je zou zelfs gaan denken dat het een bewust beleid van de Vlaamse overheid is om de culturele sector kapot te maken. Menig Vlaamse partij heeft immers zich al meermaals zeer laatdunkend uitgelaten over de culturele sector. Ze zullen het nooit openlijk toegeven maar als wij naar de volledige afwezigheid van zinnige argumenten kijken om de sector zelfs niet op een kier te zetten vermoeden wij dat ze hier shock doctrine gewijs willen profiteren van de Corona crisis om de soms voor politici kritische sector eindelijk te kunnen opdoeken en daar niet de bonen voor te moeten vreten.Met de N-BB vinden wij deze gang van zaken totaal onaanvaardbaar. Onze regio was cultuur, is cultuur en zal altijd cultuur uitstralen vanuit al de poriën die er zijn.
Als de Vlaamse overheid morsdoof blijft voor de terechte vragen en noden van de sector willen wij de sector dan ook een suggestie doen.Net zoals in de 16 eeuw het in onze contreien aan populariteit toenemende protestantisme overal verboden werd. Waarbij de protestantse prekers moesten uitwijken naar predicatie in het open veld, de hagenpreek, die steeds populairder en populairder werd. Net zoals toen een openlijke geloofsuitoefening verboden werd en nu een openlijke cultuurbeleving verboden is stellen wij voor dat de cultuur ook uitwijkt naar de haag.Het Haagstuk, de Haag-Opera, de Haag cultuur is wat wij op tafel leggen. Als een welgemeende fuck you tegen de harde repressie die de cultuursector momenteel te verwerken krijgt. Uit de repressie tegen de hagenpreek van de protestanten kwam de beeldenstorm voort, waarbij helaas prachtige werken vernield werden. Als uit het Haagstuk een beeldenstorm tegen het Vlaams Gewest voortkomt zullen wij daar niet rouwig over zijn.#VlaanderenBARST(afbeelding Hagenpreek in Oosterweel bij Antwerpen in 1566. Uit Hooft Nederlandse historiën, 1703)

Politieke patsers.

Een #avondklok heeft niets te maken met de bestrijding van ’n virus. Het is het zoveelste voorbeeld van symboolpolitiek van politieke patsers die willen laten uitschijnen dat ze krachtig beleid voeren.Patsers die de remmen veel te vroeg los lieten en van de periode dat er een systeem van contact tracing moest opgezet worden een potje maakten en niets deden behalve veel geld over de balk gooien.
De zware maatregelen die ze nu nemen is een gevolg van het volledige eigen falen. Een falen dat ondanks tal van signalen, dat bijvoorbeeld de contact tracing niet werkte, ervoor koos om die signalen te negeren uit electorale overwegingen.
Het is een gevolg van een Vlaams virus waarbij partij en Vlaamse focus altijd de overhand krijgen op de volksgezondheid.
Vlaanderen is het probleem. Hoog tijd dat we het Vlaamse amateurvoetbal gewest opdoeken.

#VlaanderenBARST

Prioriteiten!

180 euro ter promotie van de geldverslindende Vlaamse nep-identiteit….0 euro voor het zorg personeel in de Vlaamse woonzorgcentra.
Prioriteiten zeker?

Wij zijn absoluut voor solidariteit met Vlaanderen. Op voorwaarde dat Vlaanderen zich beperkt tot het historische Vlaanderen en de soevereiniteit van Brabant erkent en respecteert.

Die soevereiniteit is geen onbelangrijk detail of einddoel. Ze dient om een eigen Brabants beleid te kunnen voeren. Economisch, cultureel, sociaal en politiek. Als de Vlaamse graaf geld wil geven aan Vlaams vendelzwaaien dan moet hij dat vooral kunnen doen. In Vlaanderen wel te verstaan. Niet bij ONS, niet in Brabant.
Wij zouden die gelden liever geven aan Corona helden dan aan de verdere creatie van Vlaamse fabeltjes.


#VlaanderenBARST
#Brabantonafhankelijk

Weg met Leopold, leve Everard!

Nu er zoveel beelden van hun sokkel vallen stellen wij voor om die in Brabant te vervangen door beelden van een echte Brabanste held Everard t’Serclaes.In de herfst van 1356 had de Graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male de Brabanste hoofdstad Brussel veroverd. Hij wou zich volledig onterecht Brabant toe-eigenen en zichzelf uitroepen tot hertog van Brabant. Echter dit was zonder Everard t’Serclaes gerekend.
In de nacht van 24 oktober 1356 klom hij met een kleine groep volgelingen over de Brusselse wallen, nabij de Warmoesbroek waar hij woonde. Ze drongen door tot de Grote Markt en slaagden erin het Vlaamse banier van het stadhuis te halen. Daarna deden ze hetzelfde aan de Sint-Katelijnepoort. Ze wierpen de Vlaamse vlag in de stadsgracht, waar ze nog menig jaar bleef rotten. Toen de bevolking de Brabantse standaard opnieuw zag wapperen, kwam ze in opstand en verjoeg ze de rest van de Vlaamse troepen.
Het opende de weg voor de terugkeer van de echte hertog van Brabant en het dwong de hertog om de Brabanders verregaande vrijheden te garanderen in het charter van de blijde intrede van 1356.
Zonder de heldendaden van t’Serclaes en zijn companen was de revolutionaire keure er nooit gekomen.
En volgens ons verdient dat wel enkele standbeelden, momenteel staat er één aan de grote markt van Brussel maar met het verdwijnen van Leopold komt er plaats vrij voor nieuwe beelden van deze Brabanste held.

#brabant2020
#vlaanderenBARST

Wat stond er eigenlijk in die keure?👇

De oude privileges en rechten van de onderdanen van de hertog werden opnieuw bekrachtigd.
De macht van de hertog werd ingeperkt. Zo werd bepaald dat deze Brabantse machthebber alleen oorlog mocht voeren met toestemming van de Brabantse steden.
Brabant zou ondeelbaar blijven. Het was verboden om de Brabantse ‘lande te scheydene’ (art.1).
De gemaakte afspraken zouden gelden tot in ‘ewelicken dagen’, dus blijvend zijn.
Indien de hertog zijn plichten op het gebied van privileges niet nakwam, hadden de onderdanen het recht in verzet te komen.
Het document bevatte een belangrijke economische afspraak: koop- en handelslieden kregen bewegingsvrijheid door heel Brabant (en Limburg). Brabant was het enige ‘Nederlandse’ gewest met dit privilege en profiteerde hiervan enorm in de vijftiende eeuw, toen de Brabantse economie floreerde.

Brabant kijkt naar grootverdieners, fraudeurs en geparkeerd onbelast geld in belastingparadijzen om economie te steunen.

Brabant kijkt naar grootverdieners, fraudeurs en geparkeerd onbelast geld in belastingparadijzen om economie te steunen.

De Vlaamse regering is van plan een “welvaartsfonds” op te richten dat op langere termijn moet investeren in ondernemingen. Om dat fonds te financieren richt de Vlaamse regering zich voornamelijk op Brabanders om weeral de rekening te betalen. In totaal hoopt de Vlaamse regering om uiteindelijk een half miljard euro te verzamelen in het fonds.

Voor de N-BB is dit een totaal foute aanpak en een totaal fout signaal. Brabanders hebben door de corona maatregelen al vaak inkomensverlies geleden en zijn niet degenen die koopkracht moeten inboeten om de economie terug te doen draaien. Met de N-BB kijken wij naar de grootverdieners, de fraudeurs en het onbelaste geparkeerde geld in belastingparadijzen.

Bedrijven zijn verplicht betalingen vanaf 100.000 euro naar een dertigtal belastingparadijzen aan te geven bij de fiscus. In het aanslagjaar 2019 hebben 790 vennootschappen en andere rechtspersonen zo’n aangifte gedaan voor een totaal van 172 miljard euro. Voor 2018 was het bedrag nog hoger met 206,8 miljard euro.

“Brabanders zijn harde werkers en verstandige spaarders.” Zo klinkt het “maar vermits Brabanders reeds de volledige factuur zo goed als betalen zijn wij van mening dat we de inkomsten nu elders moeten gaan zoeken. Jarenlang maakt het grootbedrijf enorme winsten en verdwijnen er miljarden naar belastingparadijzen. Van gezinnen wordt er verwacht dat ze sparen en een buffer aanleggen voor moeilijke tijden, wij willen die buffer die geparkeerd staat in belastingparadijzen aanspreken. Want vergis u niet die 172 miljard is nog maar het topje van de ijsberg.” Aldus N-BB voorzitter Christoph de Kaele

“Er staan vandaag honderden en honderden miljarden euro’s geparkeerd in belastingparadijzen. Hoog tijd dat we die gelden die gegenereerd zijn op de kap van hard werkende Brabanders terughalen en investeren in de maatschappij. Er is nog nooit zoveel grootgeld geweest enkel is het nog nooit zo weinig belast geweest. Het grootbedrijf maakt enorm gebruik van de Brabanste maatschappij hoog tijd dat ze er voor gaan bijdragen.” Zo gaat de voorzitter verder.

Die “paradox” van veel geld weinig belastingen wil de N-BB naar eigen zeggen doorbreken. “Met dat geld kunnen we de inwoners van Brabant redden, hun koopkracht doen toenemen en bijgevolg de economie terug opstarten. In plaats van het Vlaamse plan om nog meer geld aan diegenen te geven die al veel geld gekregen hebben” Eindigt N-BB voorzitter Christoph de Kaele.

De tweede Brabanste omwenteling!

Communiqué: Tabula Rasa. Na zes Vlaamse staatshervormingen kunnen we niet anders constateren dat de constructie niet werkt. Vlaanderen is het probleem. Na 40 jaar het opdringen van de Vlaamse Identiteit aan een meerderheid van de bevolking die geen Vlaming zijn zien we dat de Vlaamse mayonaise niet pakt. Tijd dan ook voor een tweede Brabanste omwenteling die de Vlaamse warboel en koterij van tafel veegt.

Wij stellen dan ook een Lohengrin omwenteling voor. Een omwenteling waarbij we de schade van 40 jaar Vlaams imperialisme ongedaan maken. Een omwenteling waarbij we het zwaartepunt leggen bij de regio’s. De echte regio’s wel te verstaan, niet langer de Fabelregio van het artificiële kunstmatige Vlaams gewest.
Na zes staatshervormingen kunnen we stellen dat het Vlaams gewest meer problemen veroorzaakt dan dat het er oplost. Een radicale omslag is dan ook nodig.
Wij stellen dan ook voor dat de gewesten worden afgeschaft. Om verschillende redenen zoals daar zijn historische redenen maar evenzeer de onwerkbaarheid van Brussel en het eeuwige gekissebis van Vlamingen over Brussel. Vlamingen die wel beweren dat Brussel hun hoofdstad zou zijn maar daar niet naar handelen. Logisch ook Brussel is immers niet de Vlaamse maar de Brabantse hoofdstad.
Ook stellen wij voor om de huidige provincies af te schaffen. Vreemd trouwens dat de vlamingen dat nog niet gedaan hebben. De provincies zoals we ze nu kennen zijn eigenlijk rechtstreeks een product van de Franse overheersing na 1795. Vreemd dat diegene die alsmaar beweren te vechten tegen de Franse inmenging de staatsindeling van die Fransen blijven behouden.

We schaffen echter niet alleen af. We creëren ook nieuwe structuren. We leggen bevoegdheden zoveel mogelijk bij de regio’s. Maar dan wel te verstaan de reële, historische regio’s: Brabant, Vlaanderen, Luik, Henegouwen,Namen en Luxemburg. Deze zes regio’s, je mag ze wat ons betreft provincies noemen krijgen de meeste bevoegdheden. De samenleving moet immers worden ingericht met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Wat door een lager niveau efficiënter kan tot stand gebracht worden, mag niet aan een ver van de mens staande, naamloze autoriteit toevertrouwd worden.
Sommige bevoegdheden moeten echter terug naar het federaal niveau gebracht worden.

Samengevat pleiten we voor reële regio’s, afschaffing gewesten en provincies, versterking bevoegdheden regio’s en versterking bevoegdheden federaal. Waarbij we een rangorde afspreken die bij blijvende geschillen tussen regio en federaal het laatste woord heeft.

Met Brussel dan als Brabanste hoofdstad lossen we dan ook in één klap het Brussels vraagstuk op.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze indeling met respect voor de lange rijke geschiedenis van onze contreien veel beter en werkbaarder is dan het kunstmatige Vlaams gewest waarvan na 40 jaar kloppen de mayonaise nog niet pakt.

Uiteraard is dit voor de N-BB maar een tijdelijke tussenperiode, op langere termijn willen wij immers nog altijd gans Brabant herenigen tot de onafhankelijke natie Brabant.

#LohengrinCoalitie
#VlaanderenBARST
#Brabant2020

Lohengrin omwenteling

Met de politieke partijen die terug van zich laten horen in de vorming van alweer een nieuwe regering stellen wij een radicale omslag voor. Een omslag om ons land terug op het juiste spoor te zetten.

Wij stellen dan ook een Lohengrin omwenteling voor. Een omwenteling waarbij we de schade van 40 jaar Vlaams imperialisme ongedaan maken. Een omwenteling waarbij we het zwaartepunt leggen bij de regio’s. De echte regio’s wel te verstaan, niet langer de Fabelregio van het artificiële kunstmatige Vlaams gewest.
Na zes staatshervormingen kunnen we stellen dat het Vlaams gewest meer problemen veroorzaakt dan dat het er oplost. Een radicale omslag is dan ook nodig.
Wij stellen dan ook voor dat de gewesten worden afgeschaft. Om verschillende redenen zoals daar zijn historische redenen maar evenzeer de onwerkbaarheid van Brussel en het eeuwige gekissebis van Vlamingen over Brussel. Vlamingen die wel beweren dat Brussel hun hoofdstad zou zijn maar daar niet naar handelen. Logisch ook Brussel is immers niet de Vlaamse maar de Brabantse hoofdstad.
Ook stellen wij voor om de huidige provincies af te schaffen. Vreemd trouwens dat de vlamingen dat nog niet gedaan hebben. De provincies zoals we ze nu kennen zijn eigenlijk rechtstreeks een product van de Franse overheersing na 1795. Vreemd dat diegene die alsmaar beweren te vechten tegen de Franse inmenging de staatsindeling van die Fransen blijven behouden.

We schaffen echter niet alleen af. We creëren ook nieuwe structuren. We leggen bevoegdheden zoveel mogelijk bij de regio’s. Maar dan wel te verstaan de reële, historische regio’s: Brabant, Vlaanderen, Luik, Henegouwen,Namen en Luxemburg. Deze zes regio’s, je mag ze wat ons betreft provincies noemen krijgen de meeste bevoegdheden. De samenleving moet immers worden ingericht met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Wat door een lager niveau efficiënter kan tot stand gebracht worden, mag niet aan een ver van de mens staande, naamloze autoriteit toevertrouwd worden.
Sommige bevoegdheden moeten echter terug naar het federaal niveau gebracht worden.

Samengevat pleiten we voor reële regio’s, afschaffing gewesten en provincies, versterking bevoegdheden regio’s en versterking bevoegdheden federaal. Waarbij we een rangorde afspreken die bij blijvende geschillen tussen regio en federaal het laatste woord heeft.

Uiteraard is dit voor de N-BB maar een tijdelijke tussenperiode, op langere termijn willen wij immers nog altijd gans Brabant herenigen tot de onafhankelijke natie Brabant.

#LohengrinCoalitie
#VlaanderenBARST
#Brabant2020

Het DNA van Vlaanderen….

Soms zegt de cover van een boek veel meer dan de inhoud. Verwelkte herfstblaadjes… tonen duidelijk : De tijd van Vlaanderen is voorbij.Het artificiële, kunstmatige experiment van het Vlaams gewest is mislukt. Na 40 jaar promotie van de “Vlaamse Identiteit” zien we dat de mayonaise nog steeds niet pakt en blijft schiften.
Logisch ook, in Brabant en Limburg/Luik/Loon zit dan ook geen morzel Vlaams DNA.
Het Vlaamse gewest is een regio van verschillende democratieën waarbij Vlaams nationalisten de Vlaamse Identiteit willen opdringen aan regio’s die allesbehalve Vlaams zijn. Met de N-BB kunnen wij deze aggressie, deze imperialistische praktijken niet meer aanzien en komen we in verzet.

We beroepen ons dan ook op het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en eisen dat de Vlaamse bezetter Brabant verlaat. Brabant behoort toe aan de Brabanders.

Een volk is een groep mensen met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis. Brabanders hebben een eeuwenlange gedeelde geschiedenis. Een geschiedenis die veel langer en intenser is dan de geromantiseerde verzonnen geschiedenis van het huidige Vlaanderen die hoop en al 40 jaar bedraagt. Trouwens de geschiedenis die ze dan geven als de geschiedenis van Vlaanderen is vaak de geschiedenis van Brabant. Nu je kan een tafel een stoel noemen maar dat maakt van die tafel nog geen stoel.

Zo zeggen imperialistische Vlamingen dat “De Nederlandse taal ons allen zou verbinden” waarbij losjes voorbij wordt gegaan aan het feit dat we in Brabant geen Nederlands spreken, en al zeker geen Vlaams maar Brabants. Of wat te denken van televisieprogramma’s waarbij Vlamingen steevast van ondertiteling moeten worden voorzien of geen Brabander begrijpt een snars van de koetervlaams.
De bezetter mag nog zoveel trachten als hij wil om zijn Vlaamse imperialistische wil aan Brabant op te dringen maar alle pretentie en bekeringsdrang van de bezetter ten spijt, zien we dat die mayonaise niet pakt.
Hoog tijd dan ook om met dat mislukte experiment te stoppen en terug te keren naar de eeuwenoude regio’s die tot op vandaag de dag nog steeds spelen.
Dus in dat opzicht is die cover van dat boek prachtig gekozen. Maar daar zal het waarschijnlijk bij ophouden.

Wat Vlamingen willen daar gaan wij ons niet over uitspreken. Dat is immers aan de Vlamingen zelf om te bepalen. Wat Brabanders willen is simpel: Vlaanderen BaRST! Brabant onafhankelijk!

#VlaanderenBARST
#Brabant2020

Pimp your flag

Op 5 juni herdenken we de Slag van Woeringen.
732 jaar geleden behaalde Brabant een verpletterende overwinning. Ja en, lang geleden denkt u misschien wat hen ik daarmee? Echter de gevolgen van de slag van Woeringen zijn voelbaar tot vandaag de dag.
De veldslag bepaalde de grens tussen wat we nu Duitsland noemen en onze contreien.
De slag zette Brabant als toonaangevende landstreek definitief op de kaart.
Echter door de zware financiële kosten van de slag van Woeringen voor de Brabantse adel legde de slag ook de grondslag voor de latere vrijheidscharters van Brabant zoals het charter van Kortenberg en de blijde intrede van 1356.
Door de slechte financiële situatie van de adel, die massaal bij de steden moest gaan lenen konden de steden heel gemakkelijk rechten en privileges eisen. Het gevolg hiervan was het charter van Kortenberg van 1312. Iedereen kent de Magna Carta van de Engelsen. Dat vrijheidscharter was het eerste vrijheidscharter ooit en het eerste dat de grondslag was van een democratisch process. Echter de Magna was enkel van toepassing voor de adel, de toenmalige 1%. Het charter van Kortenberg was het eerste constitutionele document van gans Europa dat eveneens van toepassing was voor iedereen, voor rijk en arm. Het is een mijlpaal in de democratisering van Europa en deze mijlpaal was er nooit gekomen zonder de slag van Woeringen.
Met de N-BB kijken wij naar de toekomst maar staan we op een historisch solide fundering. Daarom roepen wij dan ook op om op 5 juni de Brabantse vlag uit te hangen, roepen wij op om 5 juni uit te roepen tot Brabanste nationale feestdag. Wat in tegenstelling tot de Vlaamse feestdag zijn de gevolgen van 5 juni nog wel elke dag voelbaar.

Op 5 juni willen wij dan ook verder werk maken van het verdrijven van de Vlaamse vod, de vlag van de Bezetter, uit het straatbeeld en roepen wij Brabanders op om massaal de Brabantse leeuw uit te hangen.
U kan deze als u dat wil ook pimpen zoals dit geweldige exemplaar dat ons werd toegezonden.

Dus afspraak 5 juni, hang de Leeuw, al dan niet gepimpte versie, neem er een foto van en stuur die foto naar ons..

#harbalorifa
#pimpyourflag
#brabant2020
#vlaanderenBARST

1 mei Brabant Vrij!

De eerste mei is een strijd-dag, alvorens een feestdag. Er is reden genoeg om te strijden. Tegen het neo liberalisme, tegen alle gevolgen van het neo liberalisme, tegen het doorschuiven van de kosten van het corona virus naar Jan met de pet. Tegen het Corona virus zelf, maar evenzeer tegen de verVlaamsing die de impact van het virus enkel maar deed toenemen, tegen de sociale afbraak die de regeringen aanvangen. Laat ons ook niet vergeten te strijden tegen de mechanismen die tot die verVlaamsing hebben kunnen leiden. Strijden tegen het Vlaamse virus.

Strijden doe je echter niet alleen tegen, maar ook voor. Wij hebben een positief verhaal en een positief wereldbeeld. Brabant moet strijdbaar zijn, en Brabant moet ook genereus zijn. Genereus Brabant. Niet voor de postjes, niet voor het eigenbelang maar voor sociale en ecologische vooruitgang. Voor de invoering van een 30-uren-week, voor rechtvaardige belastingen. Voor een maatschappij die de waarde kent van openbare dienstverlening, en die respect opbrengt voor de dienstverleners. Voor het behoud van de Wet Major, maar eveneens voor goede arbeidsvoorwaarden in alle andere sectoren. Voor een maatschappij die met luide stem nee zegt tegen racisme. Voor een solidaire en open maatschappij waar uw medezeggenschap niet bepaald wordt door de dikte van uw portefeuille maar waar iedereen gelijk is. Voor een maatschappij die gaat voor een echte groene omwenteling, en die gezondheid laat primeren op oliedollars. Kortom voor een maatschappij die haaks staat op het neo liberalisme. Een maatschappij die haaks staat op het Vlaams model.

Het Vlaamse model:
Rijken worden rijker
Factuur doorschuiven naar burgers
Schijnveiligheid, Gas boetes,kliklijnen
Neo liberalisme
Artificiële, kunstmatige grenzen zonder geschiedkundige basis.
Vlaams gewest bestaat nog geen 40 jaar
Afbraakpolitiek
Navelstaren rond kerktoren
Het vlaanderen waar de Vlaamse elite dictatoriaal de plak zwaait
Regime pers

N-BB model

Iedereen mee aan boord
Eeuwenoude natuurlijke grenzen
Sterkste schouders dragen zwaarste lasten
Solidariteit en samenwerking
Brabantse vrijheidscharters
Investeren in de gemeenschap
Brabant herenigen
Met de voeten op een brede geschiedkundige basis de blik richten op de wereld
Gelijkheid
samenleving inrichten via subsidiariteitsbeginsel
Vrije Pers.

Onze keuze is alvast gemaakt. En daarom zeggen wij op 1 mei klaar en duidelijk #VlaanderenBARST

In een maatschappij waarin Vlaamse krachten de collectieve kracht van bewegingen trachten te breken door een vergaande individualisering. Van flex-jobs, cafetaria plannen, afschaffen van collectieve stelsels die gedragen worden door de maatschappij naar verzekeringsstelsel die enkel weggelegd zijn voor diegenen die ze kunnen betalen. Over beperken in de tijd van reeds zeer beperkte uitkeringen, minimale pensioentjes die eigenlijk belachelijk laag zijn, het tegen elkaar opzetten van leeftijden in een poging om barema’s te kunnen afschaffen. Tot de pogingen om de interprofessionele solidariteit te doen ontploffen. Alles doet de Vlaamse krachten eraan om ervoor te kunnen zorgen dat de krachtsverhouding gebroken kan worden. En alle zijn het niets meer dan mechanismen die de ongelijkheid doen vergroten, die de elite stukken rijker maakt ten koste van al de rest. In zo een maatschappij zeggen wij genoeg is genoeg.
Als we vooruitgang willen moeten we het onheil bij de bron aanpakken. Moeten we nog meer dan anders ten strijde trekken tegen de verVlaamsing.
Een verVlaamsing die een valse identiteit die niet de onze is tracht te verkopen zodat de Vlaamse elite meer rijkdom naar zich kan toetrekken.
Niet met ons, niet met de N-BB. De tijd van geven en toegeven aan de Vlamingen is voorbij. Brabant staat op en zal Everard t’Serclaesgewijs de Vlamingen en hun vod uit Brabant doen verdwijnen.

Brabant onafhankelijk. Een gelukkige 1 ste mei.

PS er is ook reden om te feesten. Op de vooravond van 1 mei halen we onze 1500 ste like. Op naar de 150 000.

#brabant2020

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag