N-BB voorzitter haalt snoeihard uit.

De Kaele (N-BB) maakt brandhout van uitspraken De Wever: “Vlaams gewest werkte zolang Brabanders tweederangsburger waren”N-VA-voorzitter Bart De Wever probeert al jaren collega-politici te overtuigen van zijn “Vlaams Project”. Zo’n Vlaamse natiestaat is wat hem betreft “een politiek-filosofisch ideaal” en een partijvoorstel, wanneer het hen uitkomt. Maar volgens N-BB-voorzitter Christoph De Kaele zou De Wever toch beter twee keer nadenken. “Hij heeft uiteraard recht op zijn opinie, maar als met de vlamingen collaborerende Brabander helpt hij de zaken hiermee niet vooruit”, klinkt het streng.De Wever spreekt zich al jaren uit voor Vlaamse onafhankelijkheid en tegenwoordig voor confederalisme. Daarbij gaan alle bevoegdheden terug naar het Vlaamse niveau, en zal de aandacht voor andere deelstaten zoals Brabant en Limburg nog meer verminderen. “Een goede zaak aldus de Wever, de Vlaamse natie kan dan eindelijk na eeuwen de Brabantse Identiteit nog verder vernietigen”, klinkt het.De N-BB voorzitter christoph de Kaele noemt de plannen van De Wever echter klinkklare onzin. De Kaele haalt snoeihard uit naar De Wever: “Het Vlaams gewest werkt enkel zolang de Brabanders tweederangsburgers zijn maar wel via de transfers van Brabant naar Vlaanderen al de facturen moeten betalen”Negatievere reacties kwamen er ook van twee andere N-BB-politici. “Dat noemen ze ‘rater la chance de ferme sa g…’ (de kans missen om zijn mond te houden, red.)”, aldus kabinetsmedewerker Tristan de vocale. Koen de Syndicale merkt op dat De Wever “zoals de ‘echte Vlamingenn’ met geen woord, eigenlijk met zelfs geen cijfer spreekt over de transfers van Brabant naar Vlaanderen. Dat ze met geen woord reppen over de imperialistische overheersing van Brabant door Vlaanderen en dat het Vlaams gewest nog maar amper 40 jaar bestaat. Een voetnoot in een eeuwenlange geschiedenis”. “Toch makkelijk om dan “Vlaams” te zijn.” zo vult de partijvoorzitter De Kaele nog aan.#VlaanderenBARST
#Brabant2020

Conscia mens recti, famae mendacia ridet

N-BB voorzitter, die door de partij dan ook hertog van Brabant genoemd wordt, Christoph de Kaele heeft zondag de N-BB militanten toegesproken op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. De Kaele klonk er strijdvaardig over de toekomst van het Brabants nationalisme.De Kaele heeft een grote waarschuwing klaar voor de Vlamingen en hun collaborerende Brabanders: als zij de Vlaamse onzin blijven verkondigen als pars pro Toto van onze regio, dan mogen ze zich aan flink wat weerwerk verwachten door de N-BB. “Wij aanvaarden geen Vlaamse regering, vlamingen hebben geen zeggenschap in Brabant. Wij zullen geen aanslag dulden op de Brabantse drang naar vrijheid, op het eeuwenoude Brabants verzet tegen centraal gezag, op onze kosmopolitische wereldvisie”, stelt De Kaele.
“Conscia mens recti, famae mendacia ridet, Wie zich bewust is van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht” aldus nog de Kaele.

Wij zijn een partij die nooit in een regering zal stappen met vlamingen. Wij zijn een partij waar partijtoppers nooit hun Brabantse afkomst zullen verloochenen louter voor de eer en glorie van partijtoppers die graag minister of premier zouden willen worden”, waarmee De Kaele tussen de lijnen door een steek gaf aan de nieuwe Vlaamse graaf Jan Jambon en de N-VA.
“Brabant is Brabant, de vlamingen hebben zich hier niet te moeien, daarom eisen wij de onverwijlde Splitsing van BH-V. Elke dag dat Brabant nog langer onder het valse Vlaamse juk blijft is een kaakslag voor alle Brabanders.

#Brabant2020
#vlaanderenBARST

Eih bennek eih blavek!

Als Vlamingen menen dat ze zich onafhankelijk moeten organiseren, dan is dat – zoals voor alle volkeren overal ter wereld – hun goed recht.

Dat willen we zelfs mee verdedigen. Maar dan met respect voor de geschiedenis, de eigenheid, de cultuur, de economische belangen en dus de soevereiniteit en autonomie van Brabant. Als Vlamingen zich het recht op onafhankelijkheid toedichten, kunnen ze dat Brabanders niet ontzeggen. Dat is de logica zelve. Die logica willen we duidelijk maken.


Het is ook daarom dat we met de N-BB de campagne #Brabant2020 lanceren: we betreuren daarbij de 40 jaar bezetting en Vlaamse hegemonie over regio’s die niet Vlaams zijn. We zullen Brabanders van Nijvel tot ‘s-Hertogenbosch met niet mis te verstane campagnes duidelijk maken wie we zijn en waar onze roots liggen. We ijveren voor een beter begrip en verstandhouding binnen Brabant en de promotie van ons eigen, multiculturele, meertalige, open karakter.

En we raden de Vlamingen daarbij aan:
doe uw gevoeg thuis. Niet bij ons, niet in Brabant.

Eih bennek eih blavek!

Doorgaan met het lezen van “Eih bennek eih blavek!”

“Je kan niet enkel van Vlaanderen houden en doen alsof Brabant niet bestaat”.

De N-BB wil zich met Brabant afscheuren van Vlaanderen, maar “de Vlamingen die haten ze niet”. Zo opent de hertog van Brabant (partijvoorzitter) Christoph De Kaele alvast een charmeoffensief in Vlaanderen. In zijn vakantieoord Sinaai, in het Waasland strooit hij middels een interview met het Nieuwsblad met lof naar de “vriendelijke” Vlamingen. Al heeft hij ook een waarschuwing in petto: “Je kan niet enkel van Vlaanderen houden en doen alsof Brabant niet bestaat”.“Ik hou van Vlaanderen en ik hou van de Vlamingen”, aldus De Kaele. “Ik vind het belangrijk om dat te tonen, want velen denken wij de vlamingen haten maar dat is absoluut niet het geval, de mensen zijn hier heel vriendelijk.”

Brabants praten

De Kaele maakt er naar eigen zeggen ook een punt van om altijd Vlaams te praten als hij zich in Vlaanderen bevindt. Een mentaliteit die De Kaele te weinig terugziet bij veel Vlamingen. “Ze moeten tonen dat ze moeite doen. En als het dan niet lukt, dan lukt het niet. De Vlamingen zeggen wel dat ze van het Vlaams gewest houden, maar spreken de taal van de meerderheid van de bevolking niet. Ze gaan zelfs zover dat ze op de openbare omroep ondertiteld moeten worden omdat niemand hen anders zou begrijpen. En ondertussen lopen de transfers van Brabant naar Vlaanderen maar door. Je kan niet van Vlaams gewest houden, maar enkel van het Vlaanderen waar iedereen Vloms praat. Dat is niet logisch.”

“Het probleem is het onderwijs”, aldus De Kaele. “Echte geschiedenis staat niet meer op het leerprogramma van de meeste scholen, en dat is een grote fout. Het onderwijs schiet daarin tekort, en er worden almaar meer fabeltjes vertelt over een bijeen-gefantaseerde Vlaamse natie. Als vader, Brabander, en politicus maak ik me daar grote zorgen over.”

Staatshervorming

Een nieuwe staatshervorming mag volgens De Kaele ook geen taboe zijn. “Je bent geen staatsman als je altijd ‘neen’ zegt tegen een democratische vraag om meer autonomie. Ook de Vlamingen zouden daarvan profiteren, dat is zeker. Het is een win-winsituatie. Ik hoop dat de nieuwe generatie Vlaamse politici dat begrijpt, niet zoals meneer Francken. Wie zegt dat hij houdt van het Vlaams Gewest moet ook de moed hebben om begrip te tonen voor de Brabantse verzuchtingen. Per slot van rekening zijn wij voor de Vlaamse onafhankelijkheid maar dan wel binnen de historische grenzen van Vlaanderen en enkel indien de Vlamingen de soevereiniteit van Brabant erkennen”

#Brabant2020
#VlaanderenBARST

Schaalgrootte

Vanuit Vlaams nationalistische kringen krijgen we soms het verwijt dat Brabant niet de benodigde schaalgrootte zou hebben en niets meer dan een mini-staat zoals Luxemburg, Monaco of Andorra zou zijn.
Natuurlijk hebben ze wel gelijk dat je een bepaalde schaalgrootte nodig om solidariteit te kunnen organiseren. Als de geldkas te klein is kan een regio immers niet behoorlijk functioneren. De vlamingen verwijzen dan naar Denemarken als een minimum en wijzen erop dat Vlaanderen ongeveer even groot is.
Maar laat ons even de oefening doen en Brabant, het Vlaams gewest en Vlaanderen vergelijken.

Het Vlaamse gewest heeft bijna 6,6 miljoen inwoners. Brabant heeft er een kleine 500 000 meer, namelijk 7 miljoen.
Ok toegegeven qua oppervlakte is het Vlaams gewest iets groter dan Brabant 13 500 vierkante kilometer voor Vlaams gewest tegenover 11 500 voor Brabant.

Als we de vergelijking doen tegenover Vlaanderen en niet het Vlaams gewest dan krijgen we pas een mini staatje met 2,7 miljoen inwoners en een 6116 vierkante kilometer. Je kan daar eventueel nog Frans vlaanderen en Zeeuws Vlaanderen bijtellen dan kom je aan iets meer dan drie miljoen inwoners.
Of met andere woorden qua schaalgrootte komt Brabant er tegenover gelijk welke Vlaamse variant steeds beter uit. En eveneens vermits de transfers van Brabant ook naar Vlaanderen lopen zit het met die Geldbasis wel snor.

Met de N-BB wensen we de vlamingen alvast veel succes met hun te kleine schaalgrootte.

#VlaanderenBARST
#Brabant2020

Neem initiatief in de Brabantse kwestie

Brabants schijnhertog Christoph de Kaele (N-BB) vindt dat de Europese Unie meer initiatief moet nemen in de onafhankelijkheidskwestie van Brabant en de bezetting van Brabant door Vlamingen en Hollanders. Hij rekent daarvoor op oud-premier Charles Michel die vanaf morgen Europees president is en op kersvers Europees commissaris Didier Reynders, beide toch inwoners van Brabant.De Kaele was onlangs nog op officieel bezoek in Antwerpen, de Brabantse stad die ook strijdt voor onafhankelijkheid van Brabant. “De schijnburgemeester van Antwerpen BDW en de schijnhertog van Brabant hebben tijdens een officiële bijeenkomst in Antwerpen de banden tussen de Brabantse natie en de Brabantse stad aangehaald”, klonk het in een gezamenlijke verklaring van BDW en de Kaele.

Beiden roepen op om de Brabantse kwestie op te lossen en om de bezetting van Brabant door Vlamingen en Hollanders te beëindigen. Brabants schijnhertog Christoph de Kaele vindt dat wat dat betreft de Europese Unie meer initiatief moet nemen. En hij rekent daarvoor op oud-premier en mede-Brabander Charles Michel, die morgen Europees president wordt.

“Ik roep hen op om het Europa met twee maten en twee gewichten achter te laten. We gaan binnenkort Kerstmis vieren en hier wordt al decennia lang een natie bezet door anderen. In Europa is dat onaanvaardbaar.” De Europese Unie heeft zich steeds afzijdig gehouden van de Brabantse kwestie, die volgens de Unie een interne Vlamse zaak is. Hierbij gaan ze volledig voorbij aan het feit dat Brabant veel groter is dan het Vlamse stukje. Hierbij gaan ze voorbij aan de Brabantse vrijheidscharters die stellen dat gans Brabant één en ondeelbaar is. “Charters die trouwens nog steeds geldig en van toepassing zijn” aldus de schijnhertog.

De Brabantse en de Antwerpse vertegenwoordigers vinden ook dat de Europese Unie de integratie binnen de Unie moet mogelijk maken van “eeuwenoude, onafhankelijke staten die gedurende eeuwen hun eigen soevereiniteit hadden”.

#brabantibusbovenibus

Valse Canon

Bloemkool, aardappelen, chocolade, tomaten, witloof…als Vlams nationalisten het over de Vlamse canon hebben beginnen ze binnen de kortste keren over eten van bij ONS.
Te belachelijk voor woorden eigenlijk. Aan al die gerechten is eigenlijk maar weinig van bij hen aan.
Witloof komt uit Brabant, bloemkool uit het midden oosten, aardappelen uit zuid Amerika. Chocolade en tomaten eveneens uit Zuid Amerika. De Spaanse veroveraars brachten die mee en vervolgens kwamen ze via de toen al enorm multiculturele Brabantse stad Antwerpen tot hier.

Eigenlijk zijn ze voorbeelden van hoe de volledige geschiedenis van de mensheid een geschiedenis is van migratie. Ze zijn een voorbeeld bij uitstek dat er niet zoiets bestaat als mono cultuur, als een vaststaand eeuwenoud gegeven.
De N-BB spreekt in deze dan ook veeleer over een transculturele samenleving waarbij de bevolking elementen uit deze of gene cultuur overneemt en incorporeert in haar eigen gedrag, levensgewoonte, normen en waarden. Bijgevolg verwerpen we zowel de statische visie op de monoculturele als op de multiculturele samenleving. Culturen zijn immers dynamische entiteiten die permanent evolueren.

Neem bijvoorbeeld spaghetti of pizza nog zo een voorbeeld. Tot in de jaren tachtig negentig was dat hier amper gekend, vraag nu aan 100 kinderen wat ze willen eten en een gigantisch deel ervan zal zeggen spaghetti of pizza. Hierin zien we ook wel de gevaren van migratie want ananas en pizza is echt wel not done…

Dat uitgerekend Vlams nationalistische partijen zulke wereldgroenten willen gebruiken om hun eigen Cultuurtje te definiëren als uniek en über Vlaams is eigenlijk te potsierlijk voor woorden en weer een prachtig voorbeeld van de historische ironie….

Je zou denken dat een partij met een historicus als voorzitter zich niet zo belachelijk zou maken,maar kijk…

Het is maar weer het zoveelste bewijs dat het Vlams nationalisme niet meer is dan een bijeen gefantaseerde geromantiseerde verzameling van fabeltjes die als een vorm van postmodernistische nepgeschiedenis door de strot van niet Vlamingen geramd moet worden. Met de N-BB en de Brabantse Volksbeweging weigeren wij nog langer in fabeltjes te geloven.

#makeBRabantGREATagain
#vlaanderenBARST

Klimaatverandering en de omvolking van Brabant.

Stijging van zeeniveau verloopt steeds sneller.
Kleine tip voor de Vlamingen om hun hoofd uit hun zelfverklaarde ecorealisme te halen en effectief iets te doen aan klimaatverandering en hun dijken te verhogen.

Anders mogen ze kijken hoe over vlaanderen dat, zoals ze zelf zeggen, maar voor 0,2% van de uitstoot zorgt, door 0,2% van het gesmolten poolijswater overspoeld zal worden.
Wat als een paal boven water staat is wel dat Brabant niet het OCMW kan spelen voor alle klimaatvluchtelingen uit Vlaanderen en Holland.

Dat is het plan natuurlijk van de Vlamse ‘eco-realisten’ . De Vlamingen die door de stijgende zeespiegel dakloos worden, zullen dan moeten verhuizen.

De bedoeling is de omvolking van Brabant door al die West-Vlaamse vluchtelingen. Met de N-BB zijn we ervoor om al die mensen op te vangen in de eigen regio. In vluchtelingenkampen in Oost-Vlaanderen, daar verstaan ze die toch beter en dat is dezelfde cultuur.

Hier in Brabant zouden die cultuurverschillen tot te veel conflicten leiden.

Brabants Klimaatplan? Meer info 👇

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2495145690543155&id=2395073337217058

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag