I am dreaming of a Lohengrinomwenteling

De nu al legendarische kerstklassieker “Lohengrinomwenteling”, met de London Symphony Orchestra ft. De Vocaele!

I’m dreaming of a Lohengrin omwenteling
To give us Brabant we used to know
Where the beermugs glisten and the Flemish listen
We take their b*s no more

Said, I’m dreaming of a Lohengrin omwenteling
With every tweet I write
May the Flemish be kicked out
Our Future without them
And may Brabant Shine bright

I’m dreaming of a Lohengrin omwenteling
To give us brabant we used to know
Where the tree tops glisten
And the Flemish listen
We take their bullshit no more

I’m dreaming of a Lohengrin omwenteling
every time i go out
May the Flemish lion be brought down
Like Everard we are strong
And may all Brabant be bright

I m dreaming of a Lohengrin omwenteling
The NBB is at your side
May the Flemish be kicked out
Our Future without them
And may Brabant Shine bright

Wees niet boos op bpost maar op Vlaanderen

De post die het nu niet meer aankan is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van 4 decennia Vlaamse besparingsdrift en afbraak van de publieke dienstverlening.
Onder impuls van de neo liberale waanideeën van de Vlaamse partijen werden honderden kantoren gesloten en werd personeel vervangen door personeel met dubieuze statuten zoals bijvoorbeeld dat van de hulppostbode.Nu er door de Vlaamse besparingen nog maar amper genoeg mankracht en infrastructuur overblijft om zelfs bij gewone drukte de boel te doen draaien kan bpost nu met de combinatie van Coronadrukte en toenemende eindejaarsdrukte het werk logischerwijze niet meer bolwerken.
Het personeel van bpost doet haar uiterste best om de mensen hun post en pakjes te bezorgen maar we moeten de zaken benoemen zoals ze zijn. Ook in deze  zaak ligt Vlaanderen aan de oorzaak van de problemen vandaag.

40 jaar Vlaamse besparingen en privatisering ligt aan de oorzaak van de huidige malaise. Hoog tijd dat we daar dan ook komaf mee maken. In Brabant willen wij immers wel een goede, moderne, performante openbare dienstverlening. Hoog tijd voor de Lohengrin omwenteling waarbij Brabant de eigen toekomst kan bepalen zonder last van de Vlaamse besparingsdrift en neo liberale waanideeën.

#vlaanderenBARST
#nietmijngewest
#Lohengrinomwenteling

We Will never Join.Vlaanderen

Minister Bart Somers heeft de volledig nieuwe organisatie Join.Vlaanderen gekozen als participatieorganisatie.
Laat het duidelijk zijn: “we Will never Join vlaanderen! Never!”

Wij vinden het trouwens zeer bizar dat een Vlaamse minderheid een Minderheidsforum opzegt. Ze voelen zich nu misschien sterk en onaantastbaar maar laat het duidelijk zijn de Vlaamse overheersing van Brabant zal niet eeuwig blijven duren.
Wij vinden het opzij schuiven van het Minderheidsforum ten voordele van de eigenlijk nog onbestaande organisatie “join.vlaanderen” dan niet alleen een vorm van arrogantie, van culturele toe-eigening maar evenzeer een schieten in de eigen voet.
Als de Vlaamse regering aan Join.Vlaanderen wil doen dan moeten ze dat maar gaan doen in Vlaamse steden als Rijsel Duinkerke of Doornik. Niet bij ons, niet in Brabant.
De N-BB streeft naar het behoud van de culturele diversiteit van de bevolking en voert actief politiek tegen mono culturele denkbeelden zoals bijvoorbeeld Join.Vlaanderen.
Met de N-BB beschouwen we culturen als dynamische entiteiten die permanent evolueren. Bijgevolg verwerpen we zowel de statische visie op de monoculturele als op de multiculturele samenleving. De N-BB spreekt in deze veeleer over een transculturele samenleving waarbij de bevolking elementen uit deze of gene cultuur overneemt en incorporeert in haar eigen gedrag, levensgewoonte, normen en waarden.

#vlaanderenBARST
#nietmijngewest

Het is de schuld van…deel 4765

“Bovendien was het daarvoor te kort dag. Pas zaterdagmiddag, na de beelden onder meer de Brusselse Nieuwstraat, werd volgens De Wever duidelijk hoe druk het in de winkelstraten was, en welke risico’s dat met zich meebracht voor de verspreiding van het coronavirus. ” De meest groteske onzin. Iedereen met een greintje verstand weet dat zo een shopdag een massa volk op de been brengt, zelfs tijdens een pandemie. Daar heb je geen beelden voor nodig, dat weet je op voorhand. Tenzij natuurlijk wanneer je in een imaginaire Vlaamse ivoren toren leeft.

Het excuus dat het te laat was is dan ook groteske onzin. Het is de taak van een burgemeester om in te staan voor de gezondheid van de burgers. Het is de taak van de burgemeester om epidemieën te voorkomen en het nodige te doen om ze in te dijken. Uw paraplu opentrekken en wijzen naar anderen is daar geen onderdeel van.

Reeds op 28 oktober, nadat er op de voorpagina van de kranten reclame verscheen voor de koopzondag riepen wij op om die dag te schrappen wegens onverantwoord. Iets dat het Vlaamse bestuur straal negeerde.

Als je als burgemeester niet kan instaan voor de veiligheid, één van uw kerntaken, dan kan je beter opstappen. Zeker als je in je verdediging zoals steeds naar anderen zit te wijzen en de eigen verantwoordelijkheid straal negeert.

Wij veronderstellen dan ook dat een Calimero complex de hoeksteen is van die Vlaamse normen en waarden waar ze het steeds over hebben.
Ga die uitvoeren in Vlaamse steden als Rijsel Duinkerke Doornik Douai Sluis of Hulst. Niet bij ons. Niet in Brabant. Wij vinden verantwoordelijkheid, ook als het misloopt, wel een belangrijk concept. Politici als Bart De Wever worden ruim betaalt en behoren tot de meest geprivilegieerde kaste van het land, neem die verantwoordelijkheid waar we u ruimschoots voor betalen dan ook.

Antwerpen, Brabant verdient meer respect.
Brabant verdient beter
Brabant is beter af zonder Vlaanderen.

#vlaanderenBARST
#nietmijngewest

https://www.demorgen.be/nieuws/de-wever-na-heisa-over-koopzondag-teleurgesteld-dat-iedereen-zijn-paraplu-heeft-opengetrokken~b68689c5/

Brabant is beter af zonder Vlaanderen

Door de Vlaamse koterij staan we waar we staan.
Door de Jambonisering en een minister van onderwijs die mordicus de scholen wou openhouden staan we waar we staan.
De herfstvakantie had een week vervroegd moeten worden, waar wij al eerder voor gepleit hebben.


De brand had geblust moeten worden toen het begon te branden.
Beter nog contactracing, testen en massale preventieve maatregelen hadden ervoor kunnen zorgen dat het bij kleine zeer locale brandjes gebleven zou zijn.
Ook kan je je afvragen waarom er geen plannen gemaakt zijn wat er moet gebeuren indien er toch een tweede golf zou opkomen en waarom er niet geluisterd werd naar vitologen en wel naar geluksECONOMEN.
Door jarenlange besparingen in de gezondheidszorg, vaak gedreven door de ultra Vlaamse krachten in de regeringen staan de ziekenhuizen nu waar ze staan, aan de rand van de afgrond.
Door het gebrek aan beleid, een beleid dat reeds jaren niet verder gaat dan louter een good news aankondigingsbeleid met achter de schermen een keihard asociaal besparingsbeleid waarbij enorme cadeaus werden gegeven aan de happy few en de rekening werd doodgeschoven naar al de rest en dan vooral aan de onderste van de ladder staan we waar we staan. Dat diezelfde onderste van de ladder nu ook het zwaarst getroffen worden door het virus is een rechtstreeks gevolg van het decennialange valse non-beleid.
Door Vlaanderen staat Brabant voor een zeer moeilijke periode en is de enige oplossing die er nog rest een Lockdown. Het had anders kunnen lopen echter door het geklungel, door de Jambonisering van de Vlaamse overheid en de onwerkbare kunstmatige, artificiële gewesten staan we waar we staan.
Eerst moeten de curves en het aantal besmettingen omlaag, moet de druk op de ziekenhuizen, de scholen, de werkomgeving en de mensen zelf omlaag. Dit om verdere verspreiding van het virus te verminderen maar eveneens om een implosie van de gezondheidszorg te voorkomen.
Daarna moeten we dringend lessen trekken uit deze donkere periode en moeten we de zaken durven benoemen zoals ze zijn. Brabant is beter af zonder Vlaanderen. Moeten we durven kiezen om het geldverslindende Vlaamse apparaat, om de kunstmatige gewesten van de tafel te vegen en resoluut te kiezen voor de Lohengrin omwenteling.

Hou van elkaar en zorg voor elkaar.

#vlaanderenBARST
#nietmijngewest

Gefeliciteerd Bierpartei!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wenen behaalde de Bierpartij een spetterende overwinning en hun eerste zetel. Wij stuurden alvast felicitaties met hun resultaat.

Beste vrienden van de Bierpartei,De Nieuw-Brabantse Belangen heeft met aandacht en spanning de verkiezingen van de Weense gemeenteraad gevolgd.
Als beweging die ijvert voor een hereniging van het Brabantse Rijk en tegen het enggeestige Vlaams Nationalisme, zijn wij ons behalve van onze geschiedenis ook bewust van ons bier-erfgoed. Brabant is een regio rijk aan fantastische bieren, en rijk aan een prachtige cultuur waarvan ook in Wenen vele herinneringen terug te vinden zijn.
Net als de Bierpartei zijn wij een jonge beweging. Jullie voorbeeld, en dan vooral het idee van de bierbronnen doorheen de stad, is een ware inspiratie.
Gefeliciteerd met jullie verkozenen in de Bezirksrat!
Proost!

Die Bierpartei

Brussel Brabants!

Wij zijn de enigen die de knuppel in het hoenderhok durven gooien.
Waarom Vlaanderen een onderkoelde relatie heeft met Brussel? Simpel omdat Brussel niet de Vlaamse maar de Brabanste hoofdstad is. Brussel is geen Vlaamse stad, is nooit een Vlaamse stad geweest en zal nooit een Vlaamse stad zijn. Dan mogen ze Brussel nog vol hangen met het wapen van de Bezetter, in haar DNA zal Brussel altijd Brabants zijn en blijven.Hoog tijd dat de vlamingen terugkeren naar hun eigen Hoofdstad. Brugge, Gent of zelfs Rijsel wat ons betreft maar niet Brussel. Alle Vlaamse instellingen bevinden zich in Brabanste steden, het lijkt wel alsof Vlamingen beschaamd zijn over hun eigen steden.
De claim van Vlaanderen op Brussel en andere Brabanste steden is voorbij. Zoals Everard t’Serclaes het Vlaamse garnizoen uit Brabant dreef zal de N-BB de Vlaamse bezetter ook uit Brabant verdrijven.

Trouwens als we heel die kunstmatige constructie van het huidige Vlaanderen opdoeken wordt tegelijkertijd het in de Vlaamse constructie onoplosbare Brussel opgelost. Brussel wordt dan terug integraal, één en ondeelbaar deel en hoofdstad van Brabant.
Brabant is Brabant daar is niets Vlaams Waals of Hollands aan.

#nietmijngewest
#VlaanderenBARST

De Vlaamse meerderheid

De vorige regering met Vlaamse meerderheid laat ons twee jaar langer werken en zal ons voor de rest van onze dagen duizenden en duizenden euro’s kosten door de indexsprong.

De vorige regering met Vlaamse meerderheid heeft tegen alle internationale regels in kinderen opgesloten.
De vorige regering met Vlaamse meerderheid die met de vingers in de neus de begroting in evenwicht ging brengen laat een miljardenput in de begroting achter.
De vorige regering met Vlaamse meerderheid heeft de armoede in dit land doen toenemen.
De vorige regering met Vlaamse meerderheid is miljarden euro’s gaan halen bij de gewone werkende mens, rechtsreeks door besparing, onrechtstreeks door alle facturen die duurder werden. De miljarden en miljarden die ze bij de werknemers zijn gaan halen hebben ze als cadeau aan de 1% van dit land gegeven zonder één voorwaarde, zonder één eis dat ze jobs moeten creëren. Die miljarden vloeiden bijgevolg weg naar belastingparadijzen en de werknemers zagen er geen cent van…

Niet dat we van de nieuwe centrum rechtse regering onmiddellijk veel goeds verwachten maar we zullen er geen traan om laten dat ze nu aan de zijkant staan te brullen. Eerste stap naar het afwerpen van het Vlaamse juk in Brabant.

#goodriddance
#nietmijngewest
#vlaanderenBARST

Het angelsaksische model

Hop deze kan weer op. De Wever pleit voor het angelsaksische kiessysteem. Beetje vreemd dat de man die loopt te klagen over het zogenaamde gebrek aan een Vlaamse meerderheid van de regering die zich aan het vormen is het systeem wil vervangen door een systeem dat de facto automatisch zorgt voor een regering zonder meerderheid.

In het angelsaksische model krijg je minderheidsregeringen die slechts 30/40 % van de stemmers vertegenwoordigen.
Maar ja we weten allemaal dat De Wever altijd een kiessysteem wil dat hem het beste uitkomt. In het begin van de N-VA trokken ze van leer tegen de kiesdrempel. Toen ze groot genoeg waren was hun houding over de kiesdrempel plots totaal omgekeerd en waren ze tegen de afschaffing van de kiesdrempel. Nu dit weer. Een systeem waarbij de particratie nog groter wordt dan nu.
In de visie van de N-VA moet de democratie vooral de N-VA dienen.

Geen enkel intelligent mens kan dat als een verbetering zien op democratisch vlak tegenover wat wij hebben, zelfs met de talrijke nadelen van het huidige systeem.

Bovendien is het onvoorstelbaar dat een historicus dit voorstel doet op de dag dat we het charter van Kortenberg, dat een mijlpaal was in de democratisering van Europa, herdenken.

Maar als de Vlamingen dat willen dan moeten ze dat maar gaan invoeren in Vlaamse steden als Rijsel Duinkerke Doornik of Sluis. Niet bij ONS. Niet in Brabant.

Voor we het land kunnen hervormen moet eerst het Vlaams gewest op de schop.

#vlaanderenBARST
#nietmijngewest

Het Vlaams gewest hangt met spuug en paktouw aan elkaar”

Gisterenavond was N-BB voorzitter, de schijnhertog van Brabant, Christoph de Kaele op bezoek bij BDW. Niet op een of andere gure boot in een weggemoffeld dok in een achterbuurt van de haven, nee gewoon bij hem thuis waar hij feestelijk ontvangen werd met een goede Geuze.

BDW, die het Brabantse project een warm hart toe draagt vroeg aan De Kaele of het Vlaams gewest nog toekomst heeft. “Ik denk dat ze zullen doorgaan”, zei hij. “ Van de Vlaamse vrienden zullen de Brabanders op de knieën moeten gaan, en wat moeten doorslikken. Dat is wat ze willen, dat Brabanders hun eigen identiteit opzij gooien en klakkeloos zich Vlaming gaan noemen” Of het Vlaams gewest – dat eigenlijk maar sinds 1980 bestaat – wel veel goeds belooft, vroeg BDW? “We maken ze kapot”, blikte De Kaele alvast vooruit. “We maken ze kapot vanuit Brabant. En dat zal ook niet moeilijk zijn. Het gewest hangt aan elkaar met spuug en paktouw. Na 40 jaar Vlaamse indoctrinatie blijkt dat de Vlaamse mayonaise niet pakt, logisch ook meer dan 8 eeuwen Brabantse eigenheid en geschiedenis veeg je niet onder de mat omdat sommige Flaminganten denken dat ze Vlaming zijn.”

BDW trachte nog enkele vragen te stellen maar de Kaele was niet meer te stoppen en was snoeihard: “Wanneer je Vlaamse politici bezig hoort over het betalen van de rekening door vlaanderen, hou dan in het achterhoofd dat Vlaamse politici zelf de ergste soort van klaplopers zijn. Ze doen alsof ze belangrijk en gewichtig zijn. Ze doen alsof ze de rekening betalen terwijl ze eigenlijk de factuur gewoon doorschuiven naar Brabant.
Ze teren systematisch op de Brabantse welvaart die gecreëerd wordt door actieve en passieve Brabanders en zijn dus eigenlijk de ergste soort van klaplopers.
Brabant kan niet eeuwig de motor van de Vlamse herverdelingsmachine zijn.”

N-BB voorzitter Christoph de Kaele verwacht dat de verVlaamsing nog een verlengstuk krijgt. “Van de Vlaamse vrienden moeten de Brabanders op de knieën, de mond opendoen en dan zal er wat moeten doorgeslikt worden”, aldus De Kaele bij ‘BDW late night’.

“Maar wij stellen klaar en duidelijk dat dat niet met ons zal zijn. Dat de Vlaamse politici de Vlamingen in Vlaamse steden als Rijsel, Duinkerke, Doornik, Douai, Roubaix, Hulst of Sluis hun Vlaamse pap er gaan doorduwen maar niet bij ons, niet in Brabant.” Zei de Kaele verder nog.

Tegelijk hoopt de N-BB voorzitter dat “iedereen eens nadenkt, zeker ook de Flaminganten”. “Laten we gewoon teruggrijpen naar de historische logische grenzen van onze regio’s en het gefaalde experiment van de gewesten stopzetten.Dat zou beter zijn voor het land dan wat er nu op ons zal afkomen. Eeuwenlang liepen de grenzen van Noord naar Zuid, je kan die niet plotsklaps willekeurig veranderen van oost naar west. Als Brabant Vlaanderen was geweest dan had Limburg wel de naam Oost vlaanderen gehad en dan lag oost Vlaanderen niet ten Westen van Brabant. Brabant is Brabant, daar is niets Vlaams Waals of Hollands aan.” Eindigt de N-BB voorzitter.

#Nietmijngewest
#vlaanderenBARST
#Brabant2020

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag