De schijnhertog spreekt de natie toe

Waarde landgenoten, mes chers compatriotes
Beste Brabanders.
Het zijn bijzondere tijden. Niet enkel met de gevolgen van de pandemie die nu in het tweede jaar zitten maar waarvan er tekenen zijn dat we in de eindfase zitten. Nee beste Brabanders ook in de hoop die er ligt in de hernieuwde aandacht voor Brabant.
Hoe meer de Vlaamse en Hollandse regeringen er een zootje van maken hoe groter de aandacht voor een Brabantse oplossing wordt. En dat is iets waar de schijnhertog alleen maar blij over kan zijn.
En een zootje maken dat kunnen de Vlaamse partijen wel. Kijk maar naar het totale fiasco met de pfos vervuiling. Hoe de belangen van de gezondheid van Brabanders gewoon opzij geschoven worden om toch maar een nutteloze tunnel te kunnen bouwen

Of Vlaamse partijen die verder willen blijven inzetten op kernenergie maar dan verzwijgen hoeveel miljarden het zal kosten om engie electrabel de kerncentrales verder te laten uitbaten. Er hangt de energiebedrijven immers een gigantische factuur voor de onvermijdelijke ontmanteling van de kerncentrales boven het hoofd. Een factuur die ze met behulp van de Vlaamse partijen maar al te graag zullen doorschuiven naar de Brabantse belastingbetaler. Met het langer willen openhouden van de kerncentrales zetten de Vlaamse partijen de energiereus in een luxueuze zetel en zal de prijs voor die langer open te houden enorm zijn. Het perverse is dat de Vlaamse partijen liever miljarden en miljarden naar Frankrijk transfereren dan dat we zelf onze eigen energiebevoorrading in handen nemen. Met een eigen energiebedrijf dat volop gebruik maakt van zon, wind, getijden
Wie weet misschien ooit terug kernenergie als die nieuwe reactoren er ooit zullen komen. Men spreekt hier al decennia over en het zal nog decennia duren voor die er effectief misschien zullen zijn. Die nieuwe reactoren zijn dan ook geen oplossing om de klimaatproblematiek die zich nu stelt aan te pakken.
Een nieuw energiebedrijf dat ja ook naar gas zal moeten kijken. Wij hebben tenminste de intellectuele eerlijkheid om dat toe te geven. In het plan van de Vlaamse partijen waarbij de huidige kerncentrales open blijven met een miljarden transfer naar Parijs zullen er Ook nieuwe gas centrales nodig zijn. Bijgevolg zal de Brabantse burger nog meer moeten betalen.

Meer Vlaanderen is iets waar wij absoluut voorstander van zijn. Maar dan wel voor de Vlaamse regio’s. Dat de vlaams-partijen vechten tegen de verfransing van Vlaanderen kunnen wij begrijpen. Een groot deel van Vlaanderen ligt momenteel immers in Frankrijk.De grote Vlaamse steden Rijsel en Duinkerke bijvoorbeeld. De Vlaamse strijd voor het terugwinnen van die regio’s is een strijd die wij steunen. En er is hoop voor de Vlaamse zaak daar. In tal van Vlaamse regio’s in Frankrijk is er een terugkeer naar interesse voor het Vlaams, de Vlaamse taal die in tal van scholen ook in het onderwijspakket zal terugkomen.
Maar Brabant is Vlaanderen niet. Wij leven helaas ook onder een verdeeldheid van het Brabantse volk. Ons geliefde Brabant van Nijvel tot s Hertogenbosch is immers bezet door drie bezetters. Vlamingen, Walen en Hollanders allen claimen ze delen van Brabant en allen doen ze aan culturele toe-eigening van onze Brabantse geschiedenis en cultuur. Maar vergis u niet. Brabant is Brabant daar is niets Vlaams Waals of Hollands aan.
Wij zijn dan ook zeer verheugd met onze goede contacten met Brabanders uit gans Brabant en al zeker met onze goede samenwerking met de Noord Brabanders van het pact des cygnes. We hadden tal van activiteiten gepland om de Brabantse eenheid in de verf te zetten, helaas kwam ook corona hier als spelbederver tussen. Maar niet getreurd spoedig zullen we die plannen alsnog kunnen uitvoeren

Antonio gramsci schreef
“The old world is dying, and the new world struggles to be born: now is the time of monsters.” Monsters die in hun speeches zogezegd inzetten op de rede en de verlichting maar achter wiens discours niets anders staat dan anti verlichting, conservatisme, het patriarchale, niets anders dan een maatschppij waarin sommige meer zouden zijn dan anderen. Onze antwoorden daarop zijn heel eenvoudig. Ga die toepassen in fiere Vlaamse steden als Rijsel Duinkerke of Hulst of wat ons betreft zelfs op het legendarische eiland testerep maar beste vrienden niet bij ons niet in Brabant. Wij geloven in de kruisbestuiving van culturen. Wij als Brabanders weten dat onze cultuur constant evolueert en dat we staan waar we staan niet ondanks een eeuwenoude multiculturele samenleving maar net door een eeuwenoude multiculturele samenleving. Het Brabants onze taal die door de meeste Brabander maar zeker niet alle Brabanders gesproken wordt is een belangrijke taal maar niet de enige taal. Ook ons Brabants is constant in evolutie en zal in de toekomst ook constant veranderen. Dat is niet iets waar we bang voor moeten zijn maar we moeten dat omarmen. En eveneens daarbij moeten we er steeds aan denken dat sommige Brabanders gewoon Frans spreken. Dat is ook iets dat we moeten omarmen, het maakt ons immers niet zwakker maar sterker

Antonio gramsci schreef
“The old world is dying, and the new world struggles to be born: now is the time of monsters.” ‘Vlaams monster moet verdwijnen.

Brabanders het is tijd om te kiezen, wij betalen het merendeel van de belastingen, de Brabantse economie is de motor van onze regio’s, we transfereren miljarden en houden volstrekt failliete landsdelen boven water. En ja daar zitten ook Vlaamse landsdelen bij. Maar wij Brabanders krijgen geen respect. Sterker nog de Vlaamse partijen doen altijd meewarig over onze hoofdstad terwijl het net onze Brabantse hoofdstad is die een belangrijk onderdeel is van onze Brabantse welvaart. Ook in Noord Brabant spelen er vanuit de Randstad zelfde mechanismen en krijgt Brabant niet de erkenning maar telkens weer de rekening.
Het is genoeg geweest, het is tijd om te kiezen. Het Vlaamse gewest moet als eerste verdwijnen. De partijen die er aan meewerken verdienen geen Brabantse stemmen. Want ze zullen zonder schroom Brabant opnieuw opzij schuiven. Het is tijd om te kiezen. Het is tijd om aan de Brabanders te vragen verstandig te kiezen. Te kiezen voor onze toekomst, voor zelfbeschikking, voor Lohengrin omwenteling. Wie uit frustratie extremistisch stemt helpt de verdere verVlaamsing van ons fiere Brabant. Alleen de keuze voor de tweede Brabantse omwenteling, de Lohengrin omwenteling geeft Brabant de zelfbeschikking om onze eigen keuzes te maken. Alleen zo blijven wij een topregio met welvaart en welzijn en een baken van vrijheid zoals we dat sinds de middeleeuwen met onze Brabantse vrijheidscharters al lang waren.

Beste Brabanders ik wens jullie een gelukkig 2022, een jaar waarin we verder werk zullen maken van de Brabantse kwestie.
Harbalorifa


We zullen nooit in de toekomst geloven, we zullen hem maken

Uit de as zal een nieuw vuur ontvlammen

19 januari 2020 Heugelijke en historische dag voor gans Brabant.
Onder een stralende zon en in aanwezigheid van Brabanders uit gans Brabant werd in Des Hertoghenbosch de eerste stap tot hereniging van Brabant gezet.
Op de plek waar in 1629 de verdediging van de stad en bij uitbreiding van gans Brabant werd doorbroken is vandaag tijdens een korte maar intense ceremonie datgene dat nooit had mogen splitsen weer verenigd. De tekst op de gedenksteen op de plek is een tekst van droefenis maar eveneens en dat is nog belangrijker een tekst van hoop.

Een optimistisch teken in een wereld die meer en meer door angst wordt gedreven is dat Brabanders vanuit alle hoeken van Brabant elkaar weer vinden.
Niet om aan navelstarend nationalisme zoals de vlamingen te doen maar om de basis te leggen van een open kosmopolitisch Brabant. Een Brabant dat zoals het steeds in zijn lange geschiedenis gedaan heeft met open vizier en een blik gericht op de wereld naar de toekomst kijkt.

Brabant is Brabant. Daar is niets Vlaams, Waals of Hollands aan. Brabant is Brabant.

Hier werd de veste overmand
Hier brak met ’t Hertogdom de band,
Maar Brabant blijf sijn eyghen lant.
En hier wordt hersteld terug de Band!

Niet alles wat vergeten is, is verloren
Niet alles dat zwerft gaat teloor
Wat sterk is verdwijnt niet als ’t oud is,
Vorst dringt niet tot wortels diep door.

Uit de as zal een nieuw vuur ontvlammen
Uit schaduw ontspringt een schijn
Vernieuwd wordt het gebrokene
Brabant zal weer zijn…

Na de blijde incomste in s Hertogenbosch hadden we nog tal van andere activiteiten gepland. Echter kwam de pandemie ook daar stokken in de wielen steken en konden de meeste activiteiten niet plaatsvinden. Echter niet getreurd wij hebben er goede hoop op dat we weldra onze activiteiten kunnen hervatten zodat we met alle Brabanders samen verder kunnen werken aan de hereniging van ons edele land.

Wil je ook zo een Brabantse vlag dan kan je er altijd bij ons één aanschaffen. Of een Brabantse pins, patch, sticker, gedicht….enz

https://nieuwbrabantsekunst.be/winkel/

Steun de Brabantse strijd.

#harbalorifa

#vlaanderenBARST

De vlag van Brabant

Het wapen van Brabant, de vlag van Brabant een leeuw van goud, genageld en getongd van keel (rood) op een veld van sabel (zwart).

De Brabantse Leeuw, de Brabantse Vlag is het symbool van Brabant bij uitstek. Het is de leeuw die Hertog Jan als wapen had tijdens de slag bij Woeringen en het is vandaag de dag nog steeds de vlag van gans Brabant. De eerste Hertog van Brabant die de leeuw als heraldisch symbool voor het Hertogdom Brabant invoerde was Godfried met de Baard in 1106.

Nu in 2021 stelt de schijnhertog van Brabant Christoph de Kaele de vlag beschikbaar voor alle Brabanders. Het wordt immers hoog tijd dat we de Vlaamse symboliek uit Brabant verdrijven. Brabant is immers Brabant, daar is niets Vlaams, Waals of Hollands aan. Deze versie van de Vlag is volledig in lijn met onze andere Brabant producten zoals de pin en de patch van Brabant

Koop dan ook de Brabantse Vlag en laat hem fier wapperen over Brabant om te tonen dat je Brabander bent.

De vlag is momenteel in productie en zal spoedig geleverd worden. Reserveer nu al uw exemplaar en dan bent u zeker dat u een exemplaar op de kop kan tikken. De eerste lichting van vlaggen is immers een beperkte oplage. Dus wees er snel bij.

Als u nu een exemplaar reserveert zal ze normaal gezien begin december bij u thuis geleverd worden.

Reserveer en koop uw exemplaar HIER.

Het hertogdom Brabant was het hartland van de Nederlanden. Wiens grondgebied bestond voornamelijk uit de drie hedendaagse Belgische provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het merendeel van de hedendaagse Nederlandse provincie Noord-Brabant. Verder hingen ook de zogenaamde landen van Overmaas af van de hertog van Brabant; dat was een gebied dat ongeveer overeenkomt met het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, alsook het Duitse Herzogenrath.

Hopeloos, na zes Vlaamse staatshervormingen staat alles stil

Na zes Vlaamse staatshervormingen staan we dus hier. Tegenwerkingsfederalisme door de hopeloze versnippering van bevoegdheden gebeurt er niets meer behalve voor de camera een robbertje drek naar elkaar gooien.
Zo kan het niet meer verder.

Wij stellen dan ook de Lohengrin omwenteling voor. Een omwenteling waarbij we de schade van 40 jaar Vlaams imperialisme ongedaan maken. Een omwenteling waarbij we het zwaartepunt leggen bij de regio’s. De echte regio’s wel te verstaan, niet langer de Fabelregio van het artificiële kunstmatige Vlaams gewest.
Na zes staatshervormingen kunnen we stellen dat het Vlaams gewest meer problemen veroorzaakt dan dat het er oplost. Een radicale omslag is dan ook nodig.
Wij stellen dan ook voor dat de gewesten worden afgeschaft. Om verschillende redenen zoals daar zijn historische redenen maar evenzeer de onwerkbaarheid van Brussel en het eeuwige gekissebis van Vlamingen over Brussel. Vlamingen die wel beweren dat Brussel hun hoofdstad zou zijn maar daar niet naar handelen. Logisch ook Brussel is immers niet de Vlaamse maar de Brabantse hoofdstad.
Ook stellen wij voor om de huidige provincies af te schaffen. Vreemd trouwens dat de vlamingen dat nog niet gedaan hebben. De provincies zoals we ze nu kennen zijn eigenlijk rechtstreeks een product van de Franse overheersing na 1795. Vreemd dat diegene die alsmaar beweren te vechten tegen de Franse inmenging de staatsindeling van die Fransen blijven behouden.

We schaffen echter niet alleen af. We creëren ook nieuwe structuren. We leggen bevoegdheden zoveel mogelijk bij de regio’s. Maar dan wel te verstaan de reële, historische regio’s: Brabant, Vlaanderen, Luik, Henegouwen,Namen en Luxemburg. Deze zes regio’s, je mag ze wat ons betreft provincies noemen krijgen de meeste bevoegdheden. De samenleving moet immers worden ingericht met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Wat door een lager niveau efficiënter kan tot stand gebracht worden, mag niet aan een ver van de mens staande, naamloze autoriteit toevertrouwd worden.
Sommige bevoegdheden moeten echter terug naar het federaal niveau gebracht worden.

Samengevat pleiten we voor reële regio’s, afschaffing gewesten en provincies, versterking bevoegdheden regio’s en versterking bevoegdheden federaal. Waarbij we een rangorde afspreken die bij blijvende geschillen tussen regio en federaal het laatste woord heeft.

Uiteraard is dit voor de N-BB maar een tijdelijke tussenperiode, op langere termijn willen wij immers nog altijd gans Brabant herenigen tot de onafhankelijke natie Brabant.

#VlaanderenBARST
#nietmijngewest

De Vlaamse controlestaat

Los van het al dan niet nut van QR codes zijn wij blij dat mensen nadenken over het belang van privacy. In Brabant zijn wij immers van mening dat de machthebber geen zaken heeft met wat een Brabander doet en met wie hij al dan niet contact heeft.

Wij hopen dan ook dat mensen mee met ons verder strijden tegen de Vlaamse controlestaat. Waar was het protest immers van de Vlaamse partijen tegen de inbreuken op privacy van de burgers toen die zelf gans Brabant volgehangen hebben met anpr camera’s. Zogezegd om terroristen mee te bestrijden maar ondertussen volledig om mensen mee te controleren. Waar was het protest van de Vlaamse partijen toen de Vlaamse partijen de vingerafdruk op de identiteitskaart invoerden.

Waar was het protest van de Vlaamse partijen toen ze zelf de dataretentie wetgeving goedkeurden. Een wet die een verregaande inbreuk was op de privacy omdat die alle datagegevens van burgers voor jaren bijhield en die volop inging tegen het vermoeden van onschuld. Een wet die ondertussen door het grondwettelijk hof vernietigt werd.

Waar was het protest tegen slimme camera’s die ze in gans Brabant gehangen hebben en de politie die gezichtsherkenningssoftware illegaal gebruikte om te kijken wie waar wanneer was.
Waar was het protest toen bleek dat er een screening van telefoongesprekken op bepaalde Keywoorden gebeurt. Waar was het protest van de Vlaamse partijen toen bleek dat social media een gans profiel van mensen opslaan ook al zijn die mensen geen gebruiker van die social media.
Helaas kunnen we zo nog wel even doorgaan.

Het is dan ook redelijk potsierlijk dat Vlaamse partijen nu de ridders van de privacy spelen terwijl ze zelf de Vlaamse controlestaat hebben ingevoerd.


Back to the Future

Alleen al voor het logo zou je de buurtspoorwegen terug invoeren.

Elektrificatie, de eerste elektrische tram reed in Berlijn in 1881. De eerste elektrische tram in Brussel in 1894. Waarna een fijnmazig net zich uitrolde over gans Brabant. De eerste elektrische trein reed in 1931 tussen Brussel en Tervuren. De tweede in 1935 tussen Brussel en Antwerpen en deed daar met een stop in Mechelen 31 minuten over, wat sneller is dan vandaag.

De grootste vergissing die er ooit gebeurde is het opdoeken van de buurtspoorwegen op de voet gevolgd door die andere vergissing het opdelen in Brabant van het vervoer in de lijn en de tec.

Ook in deze weer zien we dat de oplossing in het verleden te vinden is. Hoog tijd dat we inzetten op één openbare vervoersmaatschappij voor gans Brabant. Een openbare maatschappij die trams, trein en Bus combineert. Een openbare maatschappij die de bus voorziet van groene waterstof die geproduceerd wordt door het openbare Brabantse energiebedrijf.
De individualisering van mobiliteit met inzetten op de auto werkt niet, het zorgt voor steeds meer file, steeds meer kosten en de druk op openbare ruimte en het milieu die de auto inneemt is onhoudbaar.

We moeten dan ook volop inzetten op elektrificatie, elektrificatie en collectiviteit van het openbaar vervoer. De auto werkt niet, de buurtspoorwegen wel. Back tot the Future, alleen al voor het logo zou je de buurtspoorwegen terug invoeren.

Persbericht

Persbericht 

Met de N-BB zijn wij uitermate tevreden met de studie van die andere NBB, de nationale bank van België, waarin de geldtransfers van België onder de loep genomen worden.

Niet alleen  zien we hierin een bevestiging van wat wij al jaren zeggen namelijk dat Brabant de economische motor van onze regio’s is, maar het haalt  ook de Vlaamse fabeltjes van de Vlaamse transfers genadeloos onderuit. Dat kunnen wij uiteraard enkel maar toejuichen. We betreuren wel dat veel politici die nu naar het rapport verwijzen zo lang gewacht hebben, wij hebben immers al twee jaar geleden eenzelfde conclusie kunnen trekken uit toenmalige cijfers van de NBB. Maar we zullen maar zeggen ‘beter laat dan nooit. 

https://nbb.home.blog/2019/10/13/transfers-van-brabant-naar-vlaanderen-blijven-duren/ 

In de cijfers zien wij een verdere bevestiging dat er een aanpassing aan de structuur van ons land moet komen. In de cijfers zien wij een bevestiging van de Lohengrin omwenteling. Ons voorstel om eens en vooral komaf te maken met de Vlaamse koterij van de Vlaamse staatshervormingen. Brabant kan immers niet eeuwig de motor van de Vlaamse herverdeling machine blijven zonder daar in naam erkenning voor te krijgen. Want laat het duidelijk zijn wij als Brabanders willen gerust solidair zijn met bijvoorbeeld het arme West Vlaanderen maar wij willen dat dan ook uit Brabantse naam kunnen doen. Het heeft twee jaar geduurd alvorens andere politici onze standpunten overnemen qua financiering laat ons hopen dat de inzichten voor een deftige staatshervorming, en dan is de Lohengrin omwenteling de enige oplossing, wat sneller komen. 

https://nbb.home.blog/2020/05/25/de-tweede-brabanste-omwenteling/ 

https://nbb.home.blog/2020/08/15/lohengrin-omwenteling-2/ 

Brussel het Jeruzalem van België..

Vermits wij de Brabantse radio en kleurentelvisie zijn moeten we het ook eens hebben over de meest gehate stad van België en de Europese Unie. De hoofdstad van Brabant.  De hoofdstad van een half miljard Europeanen. ‘It’s like a hellhole,’ verklaarde vorige president  Donald Trump.  Maar Brussel is ook de onvermoede broedplaats van utopieën,  urbanistische experimenten en Grote Maatschappelijke Vergezichten. Karl Marx schreef er zijn Communistisch Manifest, salafisten broeden er op de vestiging van een religieuze heilstaat en de EU bouwt er aan het meest ambitieuze politieke project sinds de Tweede Wereldoorlog. Brussel toonde zich bovendien een toevluchtsoord voor bannelingen en artistieke vrijbuiters zoals Charles Baudelaire, de grootste Brusselhater aller tijden.  Brussel is in zekere zin het Jeruzalem van België, zonder de religieuze laag. Het is de stad waar het om draait en waar het endspiel, als Belgie ooit zou doorschuiven naar zijn einde, gespeeld zal worden. Sommige dromen veranderden de wereld, andere vielen stuk op de Brusselse kasseien.  In de podcast hebben wij de auteur van het boek BRUTOPIA, Pascal Verbeken, te gast. Samen verkennen we Brussel, waarom het zo gehaat wordt en tegelijkertijd zo fascinerend is. We leggen de hedendaagse ziel bloot van de Brabantse stad bij uitstek stad. En we voegen nog een utopie aan de lijst toe. De Lohengrin Omwenteling. Stof genoeg voor een boek op zichzelf… 

Brussel, het Jeruzalem van België

Alles zal onthuld worden….

40 jaar gepruts van de Vlaamse regering gaat nu culmineren en met een ongelooflijke drek als gevolg tot ontploffing komen in het PFOS schandaal.
Het Vlaams gekonkelfoes van ons kent ons zal in de nasleep van dit schandalige dossier in de openbaarheid komen en zal alles behalve fraai zijn.


“Alles zal onthuld worden beste lezer” zo schreef Jeroen Olyslaegers enkele jaren geleden steevast in zijn column in de morgen maar niemand had de drek die nu het daglicht gaat zien in gedachten.
Wat onthuld zal worden gaat alles behalve fraai zijn en al zeker niet voor de volksgezondheid in het Brabantse Antwerpen maar evenzeer in Vlaanderen aan de linkerkant van de Schelde.
Maar laat ons niet bij de pakken blijven zitten maar lessen trekken uit gans dit horrorverhaal. En de belangrijkste lessen die we moeten trekken is dat de werken aan de Oosterweelverbinding NU moeten stoppen. Niet morgen of volgende maand maar NU!
Niet seffens, niet direct, niet sebiet, niet weldra, maar nu, maintenant, tout de suite, heute godverdomme!

En de tweede les die we absoluut moeten trekken is dat Vlaanderen niet werkt en dat de Vlaamse constructie het probleem is. Hoog tijd om na 40 jaar Vlaams gewest deze niet werkende constructie op te blazen. Hoog tijd voor de Lohengrin omwenteling, hoog tijd voor afrit Brabant.

Deel als u het eens bent ✊
De omwenteling begint in Brabant.

#VlaanderenBARST
#nietmijngewest
#pfos

De hoofdoek is Vlaamser dan Flaminganten!

“De hoofdoek is niet Vlaams en zal nooit Vlaams worden…. ” Kennen die partijen hun Vlaamse geschiedenis wel of geloven die enkel die radicale Flamingantische sprookjes?“De overheid moet neutraal zijn”, zo is te horen.
Klopt maar blijkbaar weten de meeste niet wat die neutraliteit van de overheid echt wil zeggen.
Neutraliteit is niet iedereen die voor de overheid werkt in hetzelfde “neutrale?” keurslijf duwen want dat keurslijf op zich is allesbehalve neutraal.
Neutraliteit van de staat in een seculiere samenleving is de onverschilligheid van de staat tegen gelijk welke levensbeschouwelijke overtuiging, levensbeschouwelijke neutraliteit is dan ook niet de afwezigheid van religieuze symbolen maar de onverschilligheid van de staat ten opzichte van levensbeschouwelijke symbolen zolang deze zich binnen de wet houden.


Een seculiere staat maakt immers een strak onderscheid tussen de private en de publieke sfeer waarbij religie zich volledig binnen de private sfeer bevindt. Dat is de erfenis van de verlichting. Vreemd dat partijen die zich steeds op die verlichting beroepen er blijkbaar geen bal van snappen.
Wil dat zeggen dat wij niet van mening kunnen zijn dat we veel religieuze gebruiken ronduit absurd en belachelijk vinden, nee natuurlijk niet. Maar vanuit de overtuiging van een seculiere staat hebben wij niet het recht om van iemand zijn private sfeer een publieke zaak te maken.
Deze houding is één van de hoekstenen van onze westerse samenleving, onze normen en waarden. Morrel je daaraan dan heb je van de westerse normen en waarden en de erfenis van de verlichting geen bal begrepen.


Bovendien is de hoofdoek in Brabant en Vlaanderen al zo oud als de straat. Zo oud zelfs dat de schilders die ze onterecht de Vlaamse primitieven noemen maar die alles behalve Vlaams en primitief waren ze veelvuldig hebben geschilderd… Zoals we eerder zeiden, die radicale Flaminganten kennen hun eigen geschiedenis niet.

#VlaanderenBARST
#nietmijngewest

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag